کاشی پاسارگاد سرام آباده

مجتمع بزرگ کارخانجات کاشی پاسارگاد سرام آباده در زمینی به مساحت 17 هکتار و با زیربنای 60000 مترمربع و با صرف بیش از 700 میلیارد ریال اعتبار که 18 میلیون

یورو آن سرمایه گذاری ارزی و 400 میلیارد ریال سرمایه

گذاری ریالی بود، در کیلومتر 10 جاده آباده اصفهان ساخته شده است.

این مجتمع ظرفیت تولید 14 میلیون مترمربع کاشیکف

و دیوار در سال را دارد و برای 550 نفر بطور مستقیم

اشتغال زایی کرده است.شایان ذکر است فاز اول کارخانه

در سال 1389 و با تولید 7.000.000 مترمربع در سال و فاز دوم نیز آماده راه اندازی با تولید 7.000.000 مترمربع در

سال می باشد که در مجموع با 14.000.000 مترمربع در سال یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سرامیک در کشور می باشد و راه اندازی فازهای بعدی در دستور کار مسئولین شرکت می باشد.
با توجه به روند رو به گسترش صادرات محصولات

غیرنفتی کشورمان ایران، این مجتمع بزرگ نیز در حال توسعه فعالیتهای تجاری خود در بازارهای خارجی است.

هدف کارخانه کاشی پاسارگاد سرام آباده :

این کارخانه با هدف کمک به صادرات کاشی و سرامیک کشور،

حجم قابل قبولی انواع کاشی دیوار و کاشی کف به کشورهای مختلف صادر خواهد کرد. تاریخچه ارزشمند ساخت کاشی در ایران، درک نیازهای مخاطبین و مشتریان خارجی، داشتن استانداردهای قابل قبول و ارائه خدمات پس از فروش مطلوب به مشتریان مهم ترین دلیل توفیق مجتمع بزرگ کارخانجات آباده در صادرات

کاشی و سرامیک تولید شده به بازارهای خارجی خواهد بود.
مجتمع بزرگ کارخانجات آباده علاوه بر تمرکز روی صادرات کاشی و سرامیک به کشورهای حاشیه خلیج فارس

و همسایه درصدد توسعه فعالیتهای تجاری و صادراتی خود در بازارهای اروپا هم نیز می باشد.